Slide 1

MOUVEMENT PAYSAN PAPAYE

La naissance d’un Mouvement Social pour combattre l’injustice et protéger la dignité humaine

Slide 2

MOUVEMENT PAYSAN PAPAYE

Une organisation qui organise pour combattre les déséquilibres, pour promouvoir une justice équitable

Slide 3

MOUVEMENT PAYSAN PAPAYE

une organisation qui place la femme, les droits spécifiques des femmes et l’autonomisation des femmes au coeur de ses actions

previous arrow
next arrow

Mouvman Peyizan Papay

La naissance d’un Mouvement Social pour combattre l’injustice et protéger la dignité humaine

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

We Work in More Than 7k Countries To

Mots du Fondateur

1973-2023 – fè 50 lane depi yon lide te jème nan tèt nou apati konpreyansyon nou sou sitiyasyon peyizan yo. Yon sitiyasyon kote divizyon tap vale tèren, kote solidarite, fondman sivilizasyon peyizan an tap fè bak, kote reziyasyon fè peyizan tounen zonbi,  fè peyizan yo pèdi tout volonte pou yo travay ansanm pou transfòme move sitiyasyon yap travèse. Tou sa makònay ak konplèks enferyorite ki anvayi peyizan. Konsa lespri konbit la ak lespri pataj la ap diminye.

Lè nou te kòmanse, rejim Divalye yo tap itilize peyizan yo sou pretèks devlòpman kominotè pou kenbe yo anba diktati. Konsèp devlòpman kominote a te tounen yon zouti zonbifikasyon. Yo te pratikman fòse peyizan yo antre nan sa yo rele konsèy kominotè pou fè ‘’devlòpman’’. Devlòpman = travay sou wout. Se nan kontèks sa semans MPP a tapral simen nan yon teren sèk, yon teren danjire paske divalyeris yo pa te akspete okenn lòt fòm òganizasyon. Men, nou te deside fè fas kare.deside. Nou te deside kòmanse yon lòt fòm òganizasyon pou tounen nan sivilizasyon peyizan yo ki chita sou : konbit, manje kwit pa gen mèt, pise krapo fè larivyè desanm, vwazinay se fanmiy, lapenn yon kongo se pou tout kongo. Sivilizasyon peyizan yo se solidarite san limit, se respekte lanati, bèt yo se zanmi, men se manje ki soti nan vant tè a

Les principaux axes d’intervention

Mouvement Paysan Papaye

A propos

MPP, une organisation qui organise pour combattre les déséquilibres, pour promouvoir une justice équitable

Ayant pour slogan  « òganizasyon ou Lanmò», MPP repose son fondement sur le principe que « la lutte seule, libère ». Ainsi faut-il rallier la force des paysans, des mouvements des jeunes travailleurs paysans pour la promotion culturelle et économique de leurs milieux. A cet effet, le Chavannes a démarré avec deux (2) groupements paysans pour passer en 1975 à 39 groupements. Chavannes a systématisé sa propre méthode d’organisation paysanne  et d’éducation populaire ayant comme point de départ le GROUPEMENT. Les groupements ne cesse d’augmenter.

Mouvement Paysan Papaye

A propos

MPP

en chiffres

Lutte pour bâtir une société où les besoins vitaux sont satisfaits

0

Projets completés

0 M

Personnes touchées

0 K

Contributeurs

Mouvement Paysan Papaye

Une organisation paysanne innovante, à l’anti-porte de l’exploitation de l’homme par l’homme et promotrice de l’implication de la jeunesse

La création du MPP est basée sur la lutte contre la marginalisation et la discrimination, contre l’exploitation de l’homme par l’homme et la violence faite aux femmes…. L’éducation populaire par la méthode de l’animation pour le changement social (1976), constituent les piliers sur lesquels reposent la formation des membres.

We Are In A Mission

Product Shop

Mouvement Paysan Papaye

Evenements

à venir

Mouvman Peyizan Papaye

Temoignages

Says About Performance

SOUSCRIRE

a notre boite aux lettres